เกี่ยวกับเรา

 

สินค้าและบริการ

- บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า อะไหล่  ปะเก็นยาง
- กรอง-เปลี่ยน น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า
- ซ่อม, Overhaul  หม้อแปลงไฟฟ้า
- เคลื่อนย้ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 
- รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า แรงสูงแรงต่ำ
- จำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย 22 เควี  
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน โดยวิศกรสามัญ
- ทดสอบน้ำมันหม้อแปลง  DGA,IFT,Water,Acid,PF,Dielectric Break down ,Color
Visitors: 27,490